MR Juristen

Meesters in oplossingen!

 

MR Mediation

Heeft u een conflict of probleem waar u niet zelf (meer) uitkomt met uw wederpartij en wilt u toch nog proberen er in onderling overleg uit te komen?
 
Dan is mediation iets voor u!

Onder leiding van een vakbekwame en geregistreerde NMI-mediator wordt getracht om het geschil op te lossen.

Onze werkwijze draagt zeker bij aan het totstandkomen van een goede oplossing!